logo specctrum.eu

SPECCTRUM.EU

Klasztor Karmelitów Bosych w Zagórzu

Data publikacji:
22 maja 2022

Ogromne ruiny barokowego klasztoru z końca XVIII wieku - ulokowane w województwie podkarpackim, w miejscowości Zagórz koło Sanoka. Warownia Zakonu Karmelitów Bosych Zagórza w województwie, położone jest na Wzgórzu Mariemont (345 m n.p.m.) w zakolu rzeki Osławy. Jeden z nielicznych dobrze zachowanych klasztorów obronnych w Polsce i dawnej Rzeczypospolitej. Ruiny klasztoru wpisane są do Rejestru Zabytków.

Założycielem karmelu zagórskiego był Jan Adam Stadnicki, wojewoda wołyński. Budowa klasztoru trwała pełne 30 lat, kamień węgielny położono 7 sierpnia 1700 roku, zakonnicy wprowadzili się w 1714 roku, prace ukończono w 1730 roku.

Ruiny klasztoru karmelitow bosych
Ruiny klasztoru w Zagórzu koło Sanoka.

W okresie konfederacji barskiej klasztor stał się ostoją walczących. 29 listopada 1772 r. podczas oblężenia wojsk rosyjskich pod dowództwem gen. Iwana Drewitza budynek klasztoru został zbombardowany z armat, część została spalona. Obrona Klasztoru Zagórza była ostatnią bitwą konfederacji barskiej. Po pożarze i zniszczeniach zakonnikom udało się odbudować klasztor, ale polityka prowadzona przez Austrię nie pozwoliła przywrócić mu dawnej świetności.

Obecnie miejsce jest w pełni przystosowane do przyjmowania turystów. Wokół ruin klasztoru zbudowano ogród z alejkami, na którego końcu znajduje się tablica opowiadająca historię miejsca. Wewnątrz jednej z wież utworzono platformę widokową, z której można wspiąć się na szczyt ruin, skąd można podziwiać piękną panoramę Zagórza i Słonnego.

specctrum.eu